โรงเรียนวัดหนองกรด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองกรด
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพิษณุวัชร์ พรพนม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5628-8210
นางสาวพวงเพชร แตงน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5628-8210
นางสุวพร วิมลพันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5628-8210
นางสาวไพเราะ อ่อนกลม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5628-8210
นางสาวสุลัดดา แซ่เจ็ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5628-8210
นายจรูญ บุญเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5628-8210
นางไพเราะ เอี่ยมสอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-5628-8210
นางพรพิมล คำฟัก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-5628-8210
ว่าที่ร้อยตรีหญิงหทัยรัตน์ วัดสุริวงค์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5628-8210
นางสาวเบญจมาศ ด้วงนวม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5628-8210
นางธีร์สุดา ชัยประสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5628-8210
นางจิตรา กระต่ายทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5628-8210
นายนรงค์ ต่วนเคลือ
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5628-8210
นางสาวชนิดาภา คงทรัพย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5628-8210
นางสาวภิญญาพัชญ์ ทนงค์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5628-8210

นายพิษณุวัชร์ พรพนม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองกรด

นายจรูญ บุญเกษม
นางธีร์สุดา ชัยประสิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,641
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองกรด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5628-8210 อีเมล์: phisnuwat7717@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุลัดดา แซ่เจ็ง โทรศัพท์: 0819627322 อีเมล์: suladda09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]