โรงเรียนบ้านสระบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสระบัว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญชู นิ่มวิศิษย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญพิเศษ
0862083282
0-5620-4110
นางสาวปัทมาวดี ขจรเกียรติสกุล
ครูผู้ช่วย
08-8166-3839
0-5620-4110
นางสาวสร้อยสุนีย์ อ่อนนา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
08-3961-7707
0-5620-4110
นางวิทิต เปรมวัฒนะ
ครู
0872029578
0-5620-4110
นายอนันตพงษ์ อนันตศานต์
ครู ชำนาญการ

0-5620-4110
นางศิริลักษณ์ แย้มสัจจา
ครู ชำนาญการ

0-5620-4110
นายสมบัติ สินแก้ว
ครู ชำนาญการ

0-5620-4110
นายโชคชัย แก้วจำรัสสุขสันติ
ครู ชำนาญการ

0-5620-4110
นายประภัสสร เกตุเดชา
ครู ชำนาญการ

0-5620-4110
นางเปรมจิต กลั่นสุข
ครู ชำนาญการ

0-5620-4110
นางบัญญัติ นิ่มนวล
ครู ชำนาญการ

0-5620-4110
นางพรทิพย์ ปัจฉิมมะมินทร์(ปัจฉิมมะ)
ครู ชำนาญการ

0-5620-4110
นางพัชรนภา กะโห้ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-1280-9457
0-5620-4110
นายวินัย พรมภักดี
ครู ชำนาญการ
09-0462-2139
0-5620-4110
นางสาวชลธิชา ไล้ทองคำ
ครู (อัตราจ้าง)

0-5620-4110
นายนพรัตน์ พันธ์วุ้น
เจ้าพนักงานธุรการ
0871877818
0-5620-4110
นางสาวอ้อมใจ ยังเฟื่อง
ครู (อัตราจ้าง)
08-5605-9605
0-5620-4110

นายบุญชู นิ่มวิศิษย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระบัว

นายประภัสสร เกตุเดชา
นางเปรมจิต กลั่นสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

40
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์: 0-5620-4110 อีเมล์: pk_7493@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรนภา กะโห้ทอง โทรศัพท์: 0812809457 อีเมล์: pk_7493@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ