โรงเรียนบ้านสระบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสระบัว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสำเนียง ทองกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5620-4110
นางศิริลักษณ์ แย้มสัจจา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5620-4110
นายสมบัติ สินแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5620-4110
นายประภัสสร เกตุเดชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5620-4110
นางบัญญัติ นิ่มนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5620-4110
นางพรทิพย์ ปัจฉิมมะมินทร์(ปัจฉิมมะ)
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-5620-4110
นางพัชรนภา กะโห้ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5620-4110
นายวินัย พรมภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5620-4110
นายโชคชัย แก้วจำรัสสุขสันติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5620-4110
นางสาวกนกพร หมีทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-5620-4110
นายกมล เมืองแป้น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5620-4110
นางสาวปัทมาวดี ขจรเกียรติสกุล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-5620-4110
นางวิทิต เปรมวัฒนะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5620-4110
นางสาวสลิลทิพย์ จิตชุ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5620-4110
นางสาววสุกัญญา อ่องยิ้ม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5620-4110
นางสาวกัญญารัตน์ เครือรัตนไพบูลย์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5620-4110
นางสาวอมรรัตน์ ทรัพย์ขำ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5620-4110
นางสาวสร้อยสุนีย์ อ่อนนา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5620-4110

นายสำเนียง ทองกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระบัว

นายสมบัติ สินแก้ว
นางพัชรนภา กะโห้ทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

879
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์: 0-5620-4110 อีเมล์: pk_7493@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรนภา กะโห้ทอง โทรศัพท์: 0812809457 อีเมล์: pk_7493@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]