โรงเรียนบ้านสระบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านสระบัว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสำเนียง ทองกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-5620-4110
นายอนันตพงษ์ อนันตศานต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5620-4110
นางศิริลักษณ์ แย้มสัจจา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5620-4110
นายสมบัติ สินแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5620-4110
นายโชคชัย แก้วจำรัสสุขสันติ
ครู ชำนาญการ
0-5620-4110
นายประภัสสร เกตุเดชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5620-4110
นางเปรมจิต กลั่นสุข
ครู ชำนาญการ
0-5620-4110
นางบัญญัติ นิ่มนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5620-4110
นางพรทิพย์ ปัจฉิมมะมินทร์(ปัจฉิมมะ)
ครู ชำนาญการ
0-5620-4110
นางพัชรนภา กะโห้ทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5620-4110
นายวินัย พรมภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-5620-4110
นางสาวปัทมาวดี ขจรเกียรติสกุล
ครู
0-5620-4110
นางวิทิต เปรมวัฒนะ
ครู
0-5620-4110
นางสาวสลิลทิพย์ จิตชุ่ม
ครูผู้ช่วย
0-5620-4110
นายนพรัตน์ พันธ์วุ้น
เจ้าพนักงานธุรการ
0-5620-4110
นางสาวสร้อยสุนีย์ อ่อนนา
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0-5620-4110

นายสำเนียง ทองกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระบัว

นางบัญญัติ นิ่มนวล
นางพรทิพย์ ปัจฉิมมะมินทร์(ปัจฉิมมะ)

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์: 0-5620-4110 อีเมล์: pk_7493@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรนภา กะโห้ทอง โทรศัพท์: 0812809457 อีเมล์: pk_7493@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ