โรงเรียนบ่อยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ่อยางวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชูกิต สัมมาพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056040261
นางสาวธนวรรณ พรหมมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056040261
นางอารีรัตน์ โพธิ์ศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056040261
นางลภัสรดา ศิริเขตรกิจ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056040261
นายวิทยา จัมปะโสม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056040261
นางสาวปัทวรรณ จำปาทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056040261
นายภาณุพงศ์ รอดเคลือ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056040261
นางสาวสิริลักษณ์ แก้วทองดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056040261
นายนพดล คงป้อม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056040261
นายเทวราช มังคะละ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056040261
นายณัฐวุฒิ วัชรพิบูลย์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056040261
นายนพรัตน์ เพชรหิน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056040261
นางสาวศิรประภา บัวพรวน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056040261
นางสาวสุนันทา เทียมคำ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056040261
นางสาวกิ่งกาญจน์ ชาญตะบะ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056040261
นายประพัฒน์พงษ์ แก้วอาสา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056040261
นางสาวยุราวัลย์ วรกรรณ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056040261
นายวิเชียร โพธิ์ศรี
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
056040261
นายอนุสิทธิ์ คงคา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056040261
นางพัชรินทร์ ศิริเขตรกรณ์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056040261
นางชนกกร สุขะ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056040261
นางสาวมลฤดี ศรีพรมมา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056040261

นายชูกิต สัมมาพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อยางวิทยา

นายภาณุพงศ์ รอดเคลือ
นางสาวปัทวรรณ จำปาทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,949
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ่อยางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056040261 อีเมล์: Boryangwithaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิทยา จัมปะโสม โทรศัพท์: 0830162979 อีเมล์: vittayanina@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]