ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวังหินวิทยาคม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
535079/535184
นายสุวรรณ เหล่าแช่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
535079/535184
นางสาวจุฑารัตน์ พิลึก
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
535079/535184
นางสาวภัสร์สร ทองศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
535079/535184
นางสาวจิราภา เอื้อจิรกาล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
535079/535184
นางรณิดา ภวกวินโชติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
535079/535184
นายศราวุธ มีเครือ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
535079/535184
นางสาวสายพิน สุขสถาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
535079/535184
นางสาวอรวรรณ เอกขระ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
535079/535184
นางสาวภรณ์ทิพย์ คำพวง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
535079/535184
นายปริญญา ไวเขตการ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
535079/535184

นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังหินวิทยาคม

นางรณิดา ภวกวินโชติ
นางสาวภรณ์ทิพย์ คำพวง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,530
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 535079/535184 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]