โรงเรียนสาธิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนสาธิต
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055840682
นายถวิล อินทีวงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055840682
นางปรานอม ศรีวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055840682
นายไพบูลย์ ปิ่นจุไร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055840682
นางอัมพร เต็มศิริรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055840682
นางฐิติพร จินดาพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055840682
นางสาวนิตยา รักพ่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055840682
นางจารุวรรณ คงเผาพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055840682
นางรติพร พรมนิล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055840682
นางปรียาพร ยะย่าเป้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055840682
นายดุสิต บูชาเกียรติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055840682
นางรัตนาพร นาคพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055840682
นางกณิศกาญจน์ สีสุกสด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055840682
นางนุชชุรีย์ สมศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055840682
นางวรารัตน์ แย้มโกเมนทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055840682
นางนิตยา ช้างหัวหน้า
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055840682
นางมาลี เงินโม้
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055840682
นางลลนา พิลึก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055840682
นางจงรักษ์ ภูมิสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055840682
นางฐิติอร ภูจอมคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055840682
นางสุลัดดา แสงผ่อง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055840682
นางดลณภา มิ่งใย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055840682
นายภูกฤษ สีคำชอน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055840682
นางสาวหัสยา ตุ้ยคำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055840682
นางสาวปาณิศา มีขันหมาก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055840682

นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิต
นายถวิล อินทีวงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สาธิต

นางฐิติพร จินดาพงษ์
นางอัมพร เต็มศิริรักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,187
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โทรศัพท์: 055840682 อีเมล์: satitkp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: PREEYAPORN YAYAPAO โทรศัพท์: 0862008944 อีเมล์: toy_satit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]