โรงเรียนบ้านปากคลองลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านปากคลองลาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประเทือง คงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-741875
นางสาวตะวัน เขตคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-741875
นางกัญญชัญ กรรณิการ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-741875
นางอุบล คงใหญ่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-741875
นางคณาวรรณ ธณ์ธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-741875
นางจินตนา ศรีสว่างสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-741875
นางสาวพรจิตรา ชัยนันต๊ะ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-741875
นายเอนก บุตรสิงห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-741875
นายสุชิน ห้วยหงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-741875
นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-741875
นางถวิลวรรณ ม่วงจันทร์สอน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-741875
นายสมัคร ปิ่นทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-741875
นางสาวกรรณิการ์ เกิดอินทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-741875
ว่าที่ ร.ท.วสันต์ จันโส
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-741875
นางสาวยุรดา เดชศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-741875
นางสาวจันทร์จิรา เพ็ชรรี่
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-741875
นายปรีชา อินทร์ชู
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-741875

นายประเทือง คงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากคลองลาน

นางคณาวรรณ ธณ์ธรรม
นางอุบล คงใหญ่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,339
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 055-741875 อีเมล์: pakklonglan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเทือง คงใหญ่ โทรศัพท์: 0819629395 อีเมล์: pakklonglan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]