โรงเรียนบ้านคลองมดแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองมดแดง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0823956958
นางเกศสยาม ฤทธิ์เม้า
ครูผู้ช่วย
0878495310
นางสาวตรัสมา ปัญญาญาณ
ครูผู้ช่วย
0873194675
นางสาววาสนา พวงมาลี
ครู (อัตราจ้าง)
085 - 2153234
นายเมธี ตรียาวรรณ์
นักการภารโรง
0811997292
นายพิทักษ์ นุ้ยเย็น
ครู ชำนาญการ
0878477682
นางจริยาภรณ์ เรืองเสน
ครู ชำนาญการ
0806892151
นายประเสริฐ สงวนศักดิ์
ครู ชำนาญการ
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีมันตะ
ครู
0819244390
นางสาวนุชนารถ อ่อนสองชั้น
ครู
0885329864
นางบุณฑริกา พาสุทธิ
ครู ชำนาญการ
0882821146
นายอุเทน มงคล
ครู
0892681090

นางวัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองมดแดง

นางสาวรุ่งอรุณ ศรีมันตะ
นางบุณฑริกา พาสุทธิ

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 0-5576-0011 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: บุณฑริกา พาสุทธิ โทรศัพท์: 055710011 อีเมล์: lactasoy4@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ