โรงเรียนบ้านคลองมดแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองมดแดง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0823956958
0-5576-0011
นางสาวตรัสมา ปัญญาญาณ
ครูผู้ช่วย
0873194675
0-5576-0011
นางสาววาสนา พวงมาลี
ครู (อัตราจ้าง)
085 - 2153234
0-5576-0011
นายเมธี ตรียาวรรณ์
นักการภารโรง
0811997292
0-5576-0011
นายพิทักษ์ นุ้ยเย็น
ครู ชำนาญการ
0878477682
0-5576-0011
นางจริยาภรณ์ เรืองเสน
ครู ชำนาญการ
0806892151
0-5576-0011
นายประเสริฐ สงวนศักดิ์
ครู ชำนาญการ

0-5576-0011
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีมันตะ
ครู
0819244390
0-5576-0011
นางสาวนุชนารถ อ่อนสองชั้น
ครู
0885329864
0-5576-0011
นางบุณฑริกา พาสุทธิ
ครู ชำนาญการ
0882821146
0-5576-0011
นายอุเทน มงคล
ครู
0892681090
0-5576-0011

นางวัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองมดแดง

นายประเสริฐ สงวนศักดิ์
นางจริยาภรณ์ เรืองเสน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 0-5576-0011 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: บุณฑริกา พาสุทธิ โทรศัพท์: 055710011 อีเมล์: lactasoy4@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ