โรงเรียนบ้านคลองมดแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองมดแดง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาววัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0-5576-0011
นางจริยาภรณ์ เรืองเสน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-5576-0011
นายประเสริฐ สงวนศักดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0-5576-0011
นางสาวศศิธร อาจหาญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
0-5576-0011
นายพีระ เดชะผล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0-5576-0011
นายอุเทน มงคล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-5576-0011
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีมันตะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5576-0011
นายสิริวัฒน์ เมฆวัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-5576-0011
นางสาวกชพรรณ มายะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-5576-0011
นางสาวฐิติยาพร อู่รอด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5576-0011
นางสาววิมลรัตน์ มีกลิ่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-5576-0011
นางสาวสุภาพร มีสุข
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-5576-0011
นายเมธี ตรียาวรรณ์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-5576-0011

นางสาววัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองมดแดง

นางสาวศศิธร อาจหาญ
นายประเสริฐ สงวนศักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,253
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 0-5576-0011 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร มีสุข โทรศัพท์: 055710011 อีเมล์: lactasoy4@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]