โรงเรียนบ้านคลองมดแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองมดแดง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาววัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-5576-0011
นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-5576-0011
นางจริยาภรณ์ เรืองเสน
ครู ชำนาญการ
0-5576-0011
นายพีระ เดชะผล
ครู
0-5576-0011
นายประเสริฐ สงวนศักดิ์
ครู ชำนาญการ
0-5576-0011
นายอุเทน มงคล
ครู
0-5576-0011
นางสาววิมลรัตน์ มีกลิ่น
ครูผู้ช่วย
0-5576-0011
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีมันตะ
ครู
0-5576-0011
นายสิริวัฒน์ เมฆวัน
ครู
0-5576-0011
นางสาวกชพรรณ มายะ
ครู
0-5576-0011
นายพิชัย ไตรพิพัฒน์
ครู
0-5576-0011
นางสาวฐิติยาพร อู่รอด
ครู
0-5576-0011
นางสาวสุภาพร มีสุข
ครูผู้ช่วย
0-5576-0011
นางสาวศศิธร อาจหาญ
ครู ชำนาญการ
0-5576-0011
นายเมธี ตรียาวรรณ์
นักการภารโรง
0-5576-0011

นางสาววัชรินทร์ ขันทับทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองมดแดง
นายสมศักดิ์ สุวรรณนำปน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองมดแดง

นางสาวศศิธร อาจหาญ
นางสาวรุ่งอรุณ ศรีมันตะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

446
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 0-5576-0011 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร มีสุข โทรศัพท์: 055710011 อีเมล์: lactasoy4@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]