โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางเกศสยาม ฤทธิ์เม้า
ครูผู้ช่วย
0878495310
0-5576-0010
นางชญานี ดวงต๋า
ครูผู้ช่วย

0-5576-0010
นางสาวฐิติยาพร อู่รอด
ครูผู้ช่วย
0801181849
0-5576-0010
นางสาวกฤตพร พ่วงพี
ครูผู้ช่วย
0877317072
0-5576-0010


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

51
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 0-5576-0010 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกศสยาม ฤทธิ์เม้า โทรศัพท์: 055760010 อีเมล์: chingkapong@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ