โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางศศิธร อาจหาญ
ครู ชำนาญการ
นางกรรณิกา บุรกิจภาชัย
ครู
0899591597
นางสาวกฤตพร พ่วงพี
ครูผู้ช่วย
0877317072


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร

นางศศิธร อาจหาญ
นางกรรณิกา บุรกิจภาชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 0-5576-0010 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปัทมา เสริมสุขต่อ โทรศัพท์: 055760010 อีเมล์: chingkapong@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ