โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-587945
นางสาวจารุวรรณ อะคะปัน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-587945
นางสาวภัทรวดี แซ่ลิ้ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-587945
นายบุญญาฤทธิ์ สาระวรรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-587945
นางสาวสุธาสินี ขำทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-587945
นางวณิษฐา บึกนันตา
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-587945
นายพีรพงษ์ วงษ์หลวง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-587945
นางสาวกนกวรรณ คำโม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-587945
นางสาวนงนุช คุ้มขลัง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-587945

นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยแม่บอน

นางสาวจารุวรรณ อะคะปัน
นายบุญญาฤทธิ์ สาระวรรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,662
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โทรศัพท์: 055-587945 อีเมล์: hauimabon_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ อะคะปัน โทรศัพท์: 055587945 อีเมล์: huaimabon_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]