โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

55560110
นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์
ครู ชำนาญการ
086-2151823
55560110
นายพงศ์ดนัย เทียนพิมาย
ครู

55560110
นายสุบรรณ กมลเลิศ
ครู

55560110
นางสาวนงค์นุช เริ่มแรก
ครูผู้ช่วย

55560110

นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่ระเมิง

นายสุบรรณ กมลเลิศ
นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

37
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 55560110 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ วุฒิสัตย์ โทรศัพท์: 0862151823 อีเมล์: somsakwutisad@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ