โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
55560110
นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์
ครู ชำนาญการ
55560110
นายพงศ์ดนัย เทียนพิมาย
ครู
55560110
นายสุบรรณ กมลเลิศ
ครู
55560110
นางสาวนงค์นุช เริ่มแรก
ครูผู้ช่วย
55560110
นางจิราพรรณ ใจวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
55560110
นายสมควร เขม้นกสิกรรม
ครู (พนักงานงานราชการ)
55560110

นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่ระเมิง

นายสุบรรณ กมลเลิศ
นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง โทรศัพท์: 55560110 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อุทัยวรรณ วุฒิสัตย์ โทรศัพท์: 0862151823 อีเมล์: somsakwutisad@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ