โรงเรียนบ้านตึก


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตึก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางกาญจณี เรืองฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-677033
นายฤทธิ์ศักดิ์ ยนภักดิ์
ครู ชำนาญการ
055-677033
นายอำนวย อุปถัมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-677033
นายอภิชาติ อมรมุณีพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-677033
นางวิลาวรรณ ทองแจ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-677033
นายเฉลา ขาวนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-677033
นางรำพึง นาจรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-677033
นางพิมล อุปถัมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-677033
นางปราณี นามกร
ครู ชำนาญการ
055-677033
นางปริศนา เขียนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-677033
นายนคร ทองอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-677033
นายทรงศักดิ์ จันทรมณี
ครู ชำนาญการ
055-677033
นายสมชาย เขียนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-677033
นางทองจันทร์ เข็มทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-677033


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตึก

นางพิมล อุปถัมภ์
นายเฉลา ขาวนวล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตึก โทรศัพท์: 055-677033 อีเมล์: songsak2464@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาวดี ขยา โทรศัพท์: 0815911560 อีเมล์: kunkonnoi252293@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ