โรงเรียนบ้านตึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านตึก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมาน ทองแจ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0897040512
055-677033
นางกาญจณี เรืองฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0875223024
055-677033
นายฤทธิ์ศักดิ์ ยนภักดิ์
ครู ชำนาญการ
0869274723
055-677033
นายอำนวย อุปถัมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813955025
055-677033
นายอภิชาติ อมรมุณีพงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0817860016
055-677033
นางวิลาวรรณ ทองแจ้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
0897058988
055-677033
นายเฉลา ขาวนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0861198228
055-677033
นางรำพึง นาจรัส
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896416033
055-677033
นางพิมล อุปถัมภ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0896399714
055-677033
นางปราณี นามกร
ครู ชำนาญการ
055677285
055-677033
นางปริศนา เขียนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
08559801239
055-677033
นายนคร ทองอินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0814254420
055-677033
นายทรงศักดิ์ จันทรมณี
ครู ชำนาญการ
0828791834
055-677033
นายสมชาย เขียนทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0852683321
055-677033
นางทองจันทร์ เข็มทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
0860571865
055-677033

นายสมาน ทองแจ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตึก

นายทรงศักดิ์ จันทรมณี
นายสมชาย เขียนทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-677033 อีเมล์: songsak2464@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายทรงศักดิ์ จันทรมณี โทรศัพท์: 0828864752 อีเมล์: songsak2464@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ