โรงเรียนวัดภูนก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดภูนก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายปิยวุฒิ ล่องชูผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-949682
นายบุญยืน รอมทรัพย์
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-949682
นางเพ็ญ นรากรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-949682
นางกฤษณา คงนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-949682
นางสุพิน แสนจุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-949682
นายงาน พลฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-949682
นางกรรณิกา นรากรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-949682
นางวิชภดา ศัลยพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-949682
นายพัฒนา บรรดาจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-949682

นายปิยวุฒิ ล่องชูผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดภูนก

นางสุพิน แสนจุ้ม
นางกฤษณา คงนวล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

943
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดภูนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-949682 อีเมล์: watpoonok53@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: งาน พลฤทธิ์ โทรศัพท์: 055949682 อีเมล์: watpoonok53@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]