โรงเรียนวัดภูนก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดภูนก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประกอบ พงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0872091309
นางเพ็ญ นรากรณ์
ครู ชำนาญการ
นางกฤษณา คงนวล
ครู ชำนาญการ
นายจรัญ คงนวล
ครู ชำนาญการ
นางสุพิน แสนจุ้ม
ครู ชำนาญการ
นายงาน พลฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางกรรณิกา นรากรณ์
ครู ชำนาญการ
นางโสภา ศัลยพงษ์
ครู ชำนาญการ
นายพัฒนา บรรดาจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายประกอบ พงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดภูนก

นายพัฒนา บรรดาจันทร์
นางโสภา ศัลยพงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0007
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดภูนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-949682 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายประกอบ พงศ์พันธ์ โทรศัพท์: 0872091309 อีเมล์: prakob.pp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ