โรงเรียนวัดภูนก


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดภูนก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางเพ็ญ นรากรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-949682
นางกฤษณา คงนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-949682
นายจรัญ คงนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-949682
นางสุพิน แสนจุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-949682
นายงาน พลฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-949682
นางกรรณิกา นรากรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-949682
นางโสภา ศัลยพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-949682
นายพัฒนา บรรดาจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-949682


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดภูนก

นางเพ็ญ นรากรณ์
นายจรัญ คงนวล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

34
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดภูนก โทรศัพท์: 055-949682 อีเมล์: watpoonok53@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประกอบ พงศ์พันธ์ โทรศัพท์: 0872091309 อีเมล์: prakob.pp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ