โรงเรียนวัดภูนก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดภูนก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประกอบ พงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0872091309
055-949682
นางเพ็ญ นรากรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0862160931
055-949682
นางกฤษณา คงนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0816055595
055-949682
นายจรัญ คงนวล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899078141
055-949682
นางสุพิน แสนจุ้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899581701
055-949682
นายงาน พลฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0812802646
055-949682
นางกรรณิกา นรากรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0868606578
055-949682
นางโสภา ศัลยพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0877362651
055-949682
นายพัฒนา บรรดาจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899575137
055-949682

นายประกอบ พงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดภูนก

นางสุพิน แสนจุ้ม
นางกฤษณา คงนวล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

18
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดภูนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-949682 อีเมล์: watpoonok53@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประกอบ พงศ์พันธ์ โทรศัพท์: 0872091309 อีเมล์: prakob.pp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ