โรงเรียนบ้านขอนซุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านขอนซุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายนเรศ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
055-942716
นางสาววรรณศิริ คัมภีรพจน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-942716
นางนิภาพรรณ กันนา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-942716
นายวิจิตร สอนแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-942716
นางสมถวิล สอนแจ่ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-942716
นายสิริ โสรัจประสพสันติ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-942716
นางวัชรินทร์ จันทร์โท
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-942716
นายจำลอง คำบรรลือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-942716
นางอุ่นเรือน ขันแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-942716
นางหทัยวรรณ โสรัจประสพสันติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-942716
นางกรรณิกา อินปฐม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-942716
นางเกษร จันทร์เนย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-942716
นางสิริลักษณ์ รสลือชา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-942716
นางสาวสุนิสา แดนสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-942716
นายพลอย ขุมเพ็ชร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-942716
นางสาวสุนิสา ว่านเครือ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
055-942716

นายนเรศ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขอนซุง

นางสาววรรณศิริ คัมภีรพจน์
นายสิริ โสรัจประสพสันติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

422
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขอนซุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-942716 อีเมล์: khonchung@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่ง ลอยเลิศ โทรศัพท์: 0810231404 อีเมล์: rung613@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]