โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอำนวย บูรณะไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
055-940627
นางอฑิภา วรากรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
055-940627
นางแพรวนภา เมฆตานี
ครู ชำนาญการ
055-940627
นางสาววาริณี หอมหวล
ครู ชำนาญการ
055-940627
นางสาวน้ำผึ้ง สงสัย
ครู ชำนาญการ
055-940627
นางดอกไม้ สุขชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-940627
นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง
ครู ชำนาญการ
055-940627
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-940627
นางพิกุล เจ็กอยู่
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-940627
นางรพีพรรณ สายโกสุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-940627
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-940627
นายดนัย ปานศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-940627
นางเกษร ฟักรักษา
ครู ชำนาญการ
055-940627
นางศลิษา ชำนาญช่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-940627
นางประดับพร บุตรสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-940627
นายฉัตรมงคล ไกรโกญจนาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-940627
นายวิเชียร รามจักร
ครู ชำนาญการ
055-940627
นายบุญทัน แก้วมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-940627
นายจรัส สุริโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
055-940627
นายวิษณุ อินทร์ปาน
ครู ชำนาญการ
055-940627
นายสุทธิพร จันทร์ฝอย
ครูผู้ช่วย
055-940627
นายเคียง ชำนิ
ครู (พนักงานงานราชการ)
055-940627
นางสุรีวรรณ ภู่ระหงส์
ครู (อัตราจ้าง)
055-940627
นางสาวสุธา มั่นคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
055-940627
นางสาวนภาศรี สงสัย
ครู (อัตราจ้าง)
055-940627
นางสาวพิมานมาศ เพียรทอง
ครูพี่เลี้ยง
055-940627
นายธวัข คำจั่นป้อ
นักการภารโรง
055-940627
นายนิด นวลคำ
นักการภารโรง
055-940627

นายอำนวย บูรณะไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นางอฑิภา วรากรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

นางดอกไม้ สุขชื่น
นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก โทรศัพท์: 055-940627 อีเมล์: Krainai@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: benjawan janmung โทรศัพท์: 0896390279 อีเมล์: benjawan.janmung@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ