โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายไพบูลย์ พวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-940627
นายเคียง ชำนิ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-940627
นางสาวสุธา มั่นคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-940627
นางสุรีวรรณ ภู่ระหงส์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-940627
นายธวัข คำจั่นป้อ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-940627
นายนิด นวลคำ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-940627
นางสาวพิมานมาศ เพียรทอง
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
055-940627
นายประสพ แก้วบังเกิด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
055-940627
นางสาวน้ำผึ้ง สงสัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-940627
นางดอกไม้ สุขชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-940627
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-940627
นางพิกุล เจ็กอยู่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-940627
นางรพีพรรณ สายโกสุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
055-940627
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-940627
นายดนัย ปานศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-940627
นางเกษร ฟักรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-940627
นางศลิษา ชำนาญช่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-940627
นางประดับพร บุตรสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
055-940627
นายฉัตรมงคล ไกรโกญจนาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
055-940627
นายบุญทัน แก้วมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-940627
นายวรวิทย์ ไกรกิจราษฎร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-940627
นางแพรวนภา เมฆตานี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-940627
นางสาววาริณี หอมหวล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-940627
นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-940627
นายวิเชียร รามจักร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
055-940627
นายวิษณุ อินทร์ปาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
055-940627
นางสุภาวดี พุฒจาด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-940627
นายมนัสชล แก้วบังเกิด
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
055-940627
นางสาวสายชล สุกร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
055-940627
นายสุทธิพร จันทร์ฝอย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-940627
นายวิโรจน์ สมศรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
055-940627

นายไพบูลย์ พวงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นายประสพ แก้วบังเกิด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

นายฉัตรมงคล ไกรโกญจนาท
นางเกษร ฟักรักษา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,186
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-940627 อีเมล์: Krainai@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: benjawan janmung โทรศัพท์: 0896390279 อีเมล์: benjawan.janmung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]