โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอำนวย บูรณะไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0899614705
นางบุญมา สุยะลังกา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
นางแพรวนภา เมฆตานี
ครู ชำนาญการ
นางสาววาริณี หอมหวล
ครู ชำนาญการ
นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์
ครู ชำนาญการ
นางสาวน้ำผึ้ง สงสัย
ครู ชำนาญการ
นางดอกไม้ สุขชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง
ครู ชำนาญการ
นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง
ครู ชำนาญการ
นางพิกุล เจ็กอยู่
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางรพีพรรณ สายโกสุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางถนอมศรี จั่นแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายชัยนรินทร์ ก่อภพฐิติพงศ์
ครู ชำนาญการ
นายดนัย ปานศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางเกษร ฟักรักษา
ครู ชำนาญการ
นางศลิษา ชำนาญช่าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางประดับพร บุตรสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายฉัตรมงคล ไกรโกญจนาท
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิเชียร รามจักร
ครู ชำนาญการ
นายบุญทัน แก้วมี
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายจรัส สุริโย
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายวิษณุ อินทร์ปาน
ครู ชำนาญการ
นายสุทธิพร จันทร์ฝอย
ครูผู้ช่วย
นายเคียง ชำนิ
ครู (พนักงานงานราชการ)
นายพชรพล นมเนย
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสุรีวรรณ ภู่ระหงส์
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวสุธา มั่นคำ
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวนภาศรี สงสัย
ครู (อัตราจ้าง)
นางสาวพิมานมาศ เพียรทอง
ครูพี่เลี้ยง
นายธวัข คำจั่นป้อ
นักการภารโรง
นายลอน ไกรกิจราษฎร์
นักการภารโรง
นายนิด นวลคำ
นักการภารโรง
นางสาวศนิ สุขแก้ว
ครู (พนักงานงานราชการ)
0870857971

นายอำนวย บูรณะไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นางบุญมา สุยะลังกา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

นางสาวน้ำผึ้ง สงสัย
นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0004
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-940627 อีเมล์: Krainai@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: benjawan janmung โทรศัพท์: 0896390279 อีเมล์: benja925@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ