โรงเรียนบ้านวังแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านวังแดง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมบัติ ผลาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
056-669215
นายสมภพ เดชมี
ครู ชำนาญการ
056-669215
นางสาวโชติกา อมรธรรมวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-669215
นางกฤษณา ก้อนแก้ว
ครูผู้ช่วย
056-669215
นางสมคิด ผลาผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-669215
นายพรชัย บุญสระนะ
ช่างไม้ชั้น 3
056-669215
นางสาวดาราวรรณ จันทร์หอม
ครู ชำนาญการ
056-669215
นายสมศักดิ์ พัวสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-669215

นายสมบัติ ผลาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังแดง

นางสมคิด ผลาผล
นางสาวโชติกา อมรธรรมวุฒิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-669215 อีเมล์: sombat29929@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมบัติ ผลาผล โทรศัพท์: 0856512992 อีเมล์: sombat29929@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ