โรงเรียนบ้านวังแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านวังแดง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0856026988
นายสมภพ เดชมี
ครู ชำนาญการ
นางสมคิด ผลาผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857252882
นายสมบัติ ผลาผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899582855
นางสาวดาราวรรณ จันทร์หอม
ครู ชำนาญการ
0844902118
นายสมศักดิ์ พัวสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878433811
นายพรชัย บุญสระนะ
นักการภารโรง
0916256803

นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังแดง

นายสมศักดิ์ พัวสุวรรณ์
นางสาวดาราวรรณ จันทร์หอม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-669215 อีเมล์: wungdangschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมบัติ ผลาผล โทรศัพท์: 0899582855 อีเมล์: krusombat_pp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ