โรงเรียนบ้านวังแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านวังแดง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมบัติ ผลาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-669215
นายพรชัย บุญสระนะ
ช่างไม้ชั้น 3
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-669215
นางสมคิด ผลาผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-669215
นายสมศักดิ์ พัวสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-669215
นางสาวดาราวรรณ จันทร์หอม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-669215
นางประภาพร นิยมไทย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-669215
นางกฤษณา ก้อนแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-669215

นายสมบัติ ผลาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังแดง

นางสาวดาราวรรณ จันทร์หอม
นางสมคิด ผลาผล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

984
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-669215 อีเมล์: sombat29929@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมบัติ ผลาผล โทรศัพท์: 0856512992 อีเมล์: sombat29929@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]