โรงเรียนบ้านวังแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านวังแดง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมบัติ ผลาผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0856512992
056-669215
นายสมภพ เดชมี
ครู ชำนาญการ

056-669215
นางสาวโชติกา อมรธรรมวุฒิ
ครู ชำนาญการ
0819456079
056-669215
นางสมคิด ผลาผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
0857252882
056-669215
นางสาวดาราวรรณ จันทร์หอม
ครู ชำนาญการ
0844902118
056-669215
นายสมศักดิ์ พัวสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0878433811
056-669215
นายพรชัย บุญสระนะ
นักการภารโรง
0916256803
056-669215


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังแดง

นายสมภพ เดชมี
นายสมศักดิ์ พัวสุวรรณ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-669215 อีเมล์: krunoi_sb@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมบัติ ผลาผล โทรศัพท์: 0856512992 อีเมล์: krunoi_sb@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ