โรงเรียนบ้านวังแดง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านวังแดง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมบัติ ผลาผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-669215
นายสมภพ เดชมี
ครู ชำนาญการ
056-669215
นางสาวโชติกา อมรธรรมวุฒิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-669215
นางสมคิด ผลาผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-669215
นายพรชัย บุญสระนะ
นักการภารโรง
056-669215
นางสาวดาราวรรณ จันทร์หอม
ครู ชำนาญการ
056-669215
นายสมศักดิ์ พัวสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056-669215


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังแดง

นายสมบัติ ผลาผล
นายสมภพ เดชมี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

46
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังแดง โทรศัพท์: 056-669215 อีเมล์: banwangdang_sc@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมบัติ ผลาผล โทรศัพท์: 0856512992 อีเมล์: krunoi_sb@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ