โรงเรียนวัดวังตะกู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดวังตะกู
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศักดิ์ชัย ทรงบัวผัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-657013
นางสาวกันตพร ยังแช่ม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-657013
นางสาวธัญวรัตม์ แสงแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-657013
นางทัศนีย์ ไพรสัณฑ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-657013
นางสมพร อินบัวทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-657013
นางศิรินาถ บัวมั่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-657013
นางสายพิณ กลแกม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-657013
นายสุรศักดิ์ พุกเปี่ยม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-657013
นายไกรวุฒิ สิงห์จันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-657013
นางลดารัตน์ ปานทิพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-657013
นางสาวมุกดา อภิญญาอโนทัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-657013

นายศักดิ์ชัย ทรงบัวผัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังตะกู

นายสุรศักดิ์ พุกเปี่ยม
นางสายพิณ กลแกม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

941
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังตะกู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-657013 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรศักดิ์ พุกเปี่ยม โทรศัพท์: 0899593479 อีเมล์: sura.dang@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]