ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านวังอ้อ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอิทธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
-
นายพิชัย นาดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวจีระนันท์ นันทะสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางเตือนใจ ป่งแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางทองเหรียญ กลิ่นแย้ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางสาวเครือวัลย์ นันทะสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสุนีย์ ทรงบัวผัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางสาวน้ำค้าง เคียงข้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-
นางเบญจา เรืองวราศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
-
นางนงนุช อัดโดดดร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
-
นางสาวจิตนภา บำรุงมา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
-
นางสาววลัยลักษณ์ บัวเก๊า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
-
นายพนม เดชะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
-
นางสาววัชรา ไชยเทศ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
-
นางสาวโศรยา ลอยสง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
-
นายสุรพันธุ์ ชูเกาะ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
-

นายอิทธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังอ้อ

นางสาวน้ำค้าง เคียงข้าง
นายพิชัย นาดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,245
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: banwangor@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น้ำค้าง เคียงข้าง โทรศัพท์: 0910288789 อีเมล์: namkangkiang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]