โรงเรียนวังกรดพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวังกรดพิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายทวี เจริญหุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
056685255
นายเกริก กล่ำน้อย
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางวารุณี ลิขิตศรัณย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางพนมพร เพชรอำไพ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นายพรเทพ ล้อวิลัย
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางพยนต์ พุ่มขจร
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นายวินัย หริ่มเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางวรวรรณ ยินดี
ครู ชำนาญการ
056685255
นายอดุลย์ ทิพย์เคลือบ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นายวิเชษฐ พุทธเกษม
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางศิริพร เมืองทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี
ครู ชำนาญการ
056685255
นายวิเชียร ฤทธี
นักการภารโรง
056685255
นางสมควร องอาจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางอุดมพร บูรณกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นายพิษณุ มรรณทัต
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นางเด่นดวง รบสุดใจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นายบุญชอบ ขาวเหลือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255
นายภราดร จิตราภร
ครู ชำนาญการพิเศษ
056685255

นายทวี เจริญหุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังกรดพิทยา

นางวารุณี ลิขิตศรัณย์
นางอุดมพร บูรณกูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

19
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังกรดพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056685255 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อดุลย์ ทิพย์เคลือบ โทรศัพท์: 0921412352 อีเมล์: thipklueb@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]