โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุทัศน์ วิเศษดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-700511
นายชุมพล สติคราม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-700511
นางมณฑกาญจน์ ธาราสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-700511
นางหทัยกานต์ นาคเทียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
056-700511
นายรักษพล ธาราสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-700511
นายอุทิศ สันโดษ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
056-700511
นางทัชฤทัย ระลอกแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
056-700511
นายทินกร จันทร์เกตุ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
056-700511
นายเสน่ห์ มะโนชัย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
056-700511
นางสาวกัญชพร จันอ้น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-700511
นายไพโรจน์ ยงโภชน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
056-700511
นางสาวระพีพรรณ ตาเห็น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
056-700511
นางสาวพรทิพย์ ใจตรงกล้า
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
056-700511
นางสาวสุธัญญา โสประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
056-700511
นายปิยะพงษ์ กระจาด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
056-700511

นายสุทัศน์ วิเศษดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองกระจังวังไทร

นายเสน่ห์ มะโนชัย
นายชุมพล สติคราม





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,039
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 056-700511 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุทัศน์ วิเศษดี โทรศัพท์: 0806849134 อีเมล์: peeass@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]