โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายประยงค์ ศรีสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
032735032
นางสมศรี อินทร์ชำนาญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
032735032
นางสาวบังอร วรรณฤกษ์งาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
032735032
นางชนัญญา ลักษณะวีระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
032735032
นางสาวประไพทรัพย์ ผู้เจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
032735032
นายประจักษ์ โชติช่วง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
032735032
นางน้องลิน เกตุแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
032735032
นางสุวรรณา สมหวัง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
032735032
นางสาวจุฑามาศ เฮนะเกษตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
032735032
นางอารีย์ ศรีสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
032735032
นางสาวธัญลักษณ์ มณีโชติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
032735032
นางศิวิไล โมเล็ก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
032735032
นางสาวเสาวลักษณ์ สุขบรม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
032735032
นางสาวขวัญใจ วงษ์ถาวร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
032735032
นางสาววัชราภรณ์ ลิ้มเทียมรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
032735032
นายกัมปนาท หอมรื่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
032735032
นายนฤชา สายหมี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
032735032
นายธนทรัพย์ เขียวดวงดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
032735032
นางสาวชญานิษฐ์ บัวทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
032735032
นางสาวปาริชาติ บานบุรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
032735032
นางสาวอารยา เหลาโสกเชือก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
032735032
นางสาวอังค์สร กฤตนันท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
032735032
นางอำไพ จิตค่ำคูณ
ครู (อัตราจ้าง) ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
032735032

นายประยงค์ ศรีสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)

นางสาวธัญลักษณ์ มณีโชติ
นางสาวจุฑามาศ เฮนะเกษตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,110
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032735032 อีเมล์: wadnampu_school@ratchab
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ สุขบรม โทรศัพท์: 0862188875 อีเมล์: saowaluk.suk@obecmail.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]