โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3273-3301
นางวรรณา นาคทับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3273-3301
นางยิ่งพิศ เฟื่องฟู
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3273-3301
นางศริณยา จันทร์เพ็ญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3273-3301
นางสาววิไลวรรณ วรรณสุข
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3273-3301
นางสาวแอดะ โแชะ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0-3273-3301
นางสุนันท์ น้อยแสง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3273-3301
นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณวงค์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0-3273-3301
นายสุระศักดิ์ ศรีมันตะ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3273-3301
นางสาววลัยพร โรจนมงคล
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3273-3301

นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

นางศริณยา จันทร์เพ็ญ
นางยิ่งพิศ เฟื่องฟู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,192
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3273-3301 อีเมล์: waddontako_school@ratch
เว็บมาสเตอร์:: วรรณา นาคทับ โทรศัพท์: 0817050252 อีเมล์: s124@ratchaburi1.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]