โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุวรรณา เจริญภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
032-320661
นางอารีรัตน์ เปรมเกิด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
032-320661
นางเยาวลักษณ์ บุญฉวีราษฎร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
032-320661
นายภาวัต กันตศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
032-320661
นางสาวสุพัตรา ไพจิตรผลกวี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
032-320661
ว่าที่ ร.ต.กฤษดา ปัญญาสัทโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
032-320661
นายสุวิทย์ สุจริตรังษี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
032-320661
นางวาสนา โรจน์จินตกานต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
032-320661
นางสาวธราพัชร์ โชติศิริคุณวัฒน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
032-320661
นางสิราลักษณ์ ตูวิเชียร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
032-320661
นางสาวบุญมา ชุษณะวัคคีย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
032-320661
นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
032-320661
นางสาวยุวนันท์ แซ่แต้
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
032-320661
ว่าที่ร.ต.หญิงจิรัญญิกา ชูนาค
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
032-320661
นายฆนัท ศรีนิล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
032-320661
นางสาวสุวพัชร พรหมแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
032-320661
นางรุ่งทิวา คณะโต
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
032-320661


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)

นางอารีรัตน์ เปรมเกิด
นางสิราลักษณ์ ตูวิเชียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,085
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-320661 อีเมล์: mg763886@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวรรณา เจริญภักดี โทรศัพท์: 0870541779 อีเมล์: krunong04@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]