โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแก่งหลวง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-651172
นางสุพรรณี สดใส
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-651172
นางสาวภัณฑิลา วรรณา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-651172
นางศิริลักษณ์ กันตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-651172
นางธัญชนก ต้นตระกูลทอง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-651172
นางสาวปัทมพรรณ ปรกแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-651172
นางสาวเสมอใจ บุญศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-651172
นายรัฐพล ไวทยะชัยวัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-651172
นางสาวทิพย์ภาพรรณ เอี่ยมละออ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-651172
นางอติภา รวบรวม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-651172
นางสาวอมรรัตน์ หอมละออ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-651172
นางสาววิสุดา นาคอก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-651172
นางสาวศิรินทิพย์ ประดิษฐ์ผล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-651172
นางสาวจุฑาภรณ์ ธาตุบัว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-651172
นางสาววรรธนะ สวัสดิ์วงษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-651172

นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก่งหลวง

นางศิริลักษณ์ กันตา
นายรัฐพล ไวทยะชัยวัฒน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,888
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 034-651172 อีเมล์: kangluang1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวภัณฑิลา วรรณา โทรศัพท์: 0892130457 อีเมล์: backaie@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]