โรงเรียนวัดหนองลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองลาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวารี บุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ

034-643387
นายสุภาค ตันติดุสิตา
ครู ชำนาญการ

034-643387
นางฉวีวรรณ พันธ์พานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ

034-643387
นางนภาพร ศรีทองทรัพย์
ครู ชำนาญการ

034-643387
นางบุปผา ศิริจารุวร
ครู ชำนาญการ

034-643387
นางธนวรรณ คิ้วสกุลกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ

034-643387
นางบุญมา กลั่นดี
ครู ชำนาญการ

034-643387
นางธัญลักษณ์ บินดี
ครูผู้ช่วย

034-643387


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองลาน

นางธนวรรณ คิ้วสกุลกาญจน์
นางนภาพร ศรีทองทรัพย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

39
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034-643387 อีเมล์:

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ