โรงเรียนวัดหนองลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองลาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายขวัญชัย เทียมเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางวารี บุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายสุภาค ตันติดุสิตา
ครู ชำนาญการ
นางฉวีวรรณ พันธ์พานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางนภาพร ศรีทองทรัพย์
ครู ชำนาญการ
นางบุปผา ศิริจารุวร
ครู ชำนาญการ
นางธนวรรณ คิ้วสกุลกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางบุญมา กลั่นดี
ครู ชำนาญการ
นางธัญลักษณ์ บินดี
ครูผู้ช่วย

นายขวัญชัย เทียมเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองลาน

นางธนวรรณ คิ้วสกุลกาญจน์
นางบุญมา กลั่นดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034-643387 อีเมล์:

@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ