โรงเรียนวัดหนองลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองลาน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางวารี บุญมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-643387
นางฉวีวรรณ พันธ์พานิช
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-643387
นางธนวรรณ คิ้วสกุลกาญจน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-643387
นายสุภาค ตันติดุสิตา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-643387
นางนภาพร ศรีทองทรัพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-643387
นางบุปผา ศิริจารุวร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-643387
นางบุญมา กลั่นดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-643387
นางธัญลักษณ์ บินดี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
034-643387


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองลาน

นางวารี บุญมา
นางบุญมา กลั่นดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

913
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034-643387 อีเมล์:

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]