ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแกใน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพยนต์ เปรมจรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
089-2568775
นางสาวทิพพาพร จันทร์ชื่น
ครู ชำนาญการ
0895233878
นางสาวสุชาดา ป้านสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871639251
นางสาวกมลทิพย์ ฟักแก้ว
ครู
0806568019
นางสาววาศิริ ศรีสุวรรณ
ครู
082-8032734
นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
ครูผู้ช่วย
0852968199
นายไพรัตน์ เชียงกา
ครูผู้ช่วย
0865075124
นางสาวคชาภรณ์ พวงมาลัย
นักการภารโรง
0895015024
นายสมเกียรติ กาพย์แก้ว
นักการภารโรง
0892346694

นายพยนต์ เปรมจรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแกใน

นางสาวทิพพาพร จันทร์ชื่น
นางสาวสุชาดา ป้านสะอาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

00014
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแกใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์: 0-3454-0182 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: กมลทิพย์ ฟักแก้ว โทรศัพท์: 0806568019 อีเมล์: M_kamon@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ