ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแกใน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพยนต์ เปรมจรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3454-0182
นางสาวทิพพาพร จันทร์ชื่น
ครู ชำนาญการ
0-3454-0182
นางสาวสุชาดา ป้านสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3454-0182
นางสาวกมลทิพย์ ฟักแก้ว
ครู
0-3454-0182
นางสาววาศิริ ศรีสุวรรณ
ครู
0-3454-0182
นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
ครูผู้ช่วย
0-3454-0182
นายไพรัตน์ เชียงกา
ครูผู้ช่วย
0-3454-0182
นางสาวคชาภรณ์ พวงมาลัย
นักการภารโรง
0-3454-0182
นายสมเกียรติ กาพย์แก้ว
นักการภารโรง
0-3454-0182

นายพยนต์ เปรมจรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแกใน

นางสาวกมลทิพย์ ฟักแก้ว
นางสาววาศิริ ศรีสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

103
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแกใน โทรศัพท์: 0-3454-0182 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: กมลทิพย์ ฟักแก้ว โทรศัพท์: 0806568019 อีเมล์: M_kamon@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ