ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแกใน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพยนต์ เปรมจรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-34919904
นางสาวเบ็ญจวรรณ บุญสุวรรณ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-34919904
นายสมเกียรติ กาพย์แก้ว
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-34919904
นางสาวพิชชาภา เมฆขยาย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-34919904
นางสาวสุชาดา ป้านสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-34919904
นางสาวทิพพาพร จันทร์ชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-34919904
นางสาววาศิริ ศรีสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-34919904
นางสาวกมลทิพย์ ฟักแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-34919904
นายไพรัตน์ เชียงกา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-34919904
นางสาววันเพ็ญ บัวบาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-34919904

นายพยนต์ เปรมจรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแกใน

นางสาววาศิริ ศรีสุวรรณ
นางสาวกมลทิพย์ ฟักแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

979
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแกใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์: 0-34919904 อีเมล์: nk.k4.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลทิพย์ ฟักแก้ว โทรศัพท์: 0984084676 อีเมล์: m.kamon.123@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]