ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแกใน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายพยนต์ เปรมจรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3454-0182
นางสาวสุชาดา ป้านสะอาด
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3454-0182
นางสาวทิพพาพร จันทร์ชื่น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3454-0182
นางสาววาศิริ ศรีสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3454-0182
นางสาวกมลทิพย์ ฟักแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3454-0182
นางสาววันเพ็ญ บัวบาน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3454-0182
นายไพรัตน์ เชียงกา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3454-0182
นางสาวเสาวลี บุญศรี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3454-0182
นางสาวพิชชาภา เมฆขยาย
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3454-0182
นางสาวเบ็ญจวรรณ บุญสุวรรณ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3454-0182
นายสมเกียรติ กาพย์แก้ว
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
0-3454-0182

นายพยนต์ เปรมจรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแกใน

นางสาวทิพพาพร จันทร์ชื่น
นางสาวสุชาดา ป้านสะอาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

204
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแกใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์: 0-3454-0182 อีเมล์: nk.k4.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลทิพย์ ฟักแก้ว โทรศัพท์: 0984084676 อีเมล์: m.kamon.123@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]