โรงเรียนบ้านหนองหวาย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวอิชิยา มีชนะ
ครูผู้ช่วย
0-3454-0262
นางจงกล มัจฉา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3454-0262
นางจันทร์สุดา มัจฉา
ครู ชำนาญการ
0-3454-0262
นายสุชาติ พุ่มกระจันทร์
ครู
0-3454-0262
นางสาวรัตนพร พัฒรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
0-3454-0262
นายเฉลย ศรีบุญธรรม
นักการภารโรง
0-3454-0262
นางสาวจรรยา ลิ้มศิริวัฒน์
ครูผู้ช่วย
0-3454-0262


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหวาย

นายสุชาติ พุ่มกระจันทร์
นางจงกล มัจฉา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหวาย โทรศัพท์: 0-3454-0262 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุชาติ พุ่มกระจันทร์ โทรศัพท์: 0848003438 อีเมล์: Chat_jeen.biz@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ