โรงเรียนบ้านหนองหวาย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวอิชิยา มีชนะ
ครูผู้ช่วย
0-3454-0262
นางจงกล มัจฉา
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3454-0262
นางจันทร์สุดา มัจฉา
ครู ชำนาญการ
0-3454-0262
นายสุชาติ พุ่มกระจันทร์
ครู
0-3454-0262
นางสาวจรรยา ลิ้มศิริวัฒน์
ครู
0-3454-0262


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหวาย

นางจงกล มัจฉา
นายสุชาติ พุ่มกระจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหวาย โทรศัพท์: 0-3454-0262 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางจงกล มัจฉา โทรศัพท์: 0848003438 อีเมล์: Jongkol_kab@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ