โรงเรียนบ้านหนองหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรชิต เนื้อละออ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
087-8201673
0-3454-0262
นางจงกล มัจฉา
ครู ชำนาญการพิเศษ
084-8003438
0-3454-0262
นางพิมพ์ปวีณ์ ชาวนาดอน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0899165691
0-3454-0262
นางจันทร์สุดา มัจฉา
ครู ชำนาญการ
0890885629
0-3454-0262
นางพจนา ช่วงชู
ครู
0899665207
0-3454-0262

นายสุรชิต เนื้อละออ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหวาย

นางพจนา ช่วงชู
นางพิมพ์ปวีณ์ ชาวนาดอน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

27
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์: 0-3454-0262 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางจงกล มัจฉา โทรศัพท์: 0848003438 อีเมล์: Jongkol_kab@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ