โรงเรียนบ้านหนองหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองหวาย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวจริยา ไชยศรีมาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3454-0262
นางจงกล มัจฉา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0-3454-0262
นางจันทร์สุดา มัจฉา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0-3454-0262
นายสุชาติ พุ่มกระจันทร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0-3454-0262
นางสาวอิชิยา มีชนะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3454-0262
นางสาวจรรยา ลิ้มศิริวัฒน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3454-0262
นางสาวรัตนพร พัฒรักษ์
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0-3454-0262
นายเฉลย ศรีบุญธรรม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
0-3454-0262

นางสาวจริยา ไชยศรีมาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหวาย

นางสาวอิชิยา มีชนะ
นายสุชาติ พุ่มกระจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,552
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์: 0-3454-0262 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุชาติ พุ่มกระจันทร์ โทรศัพท์: 0848003438 อีเมล์: Chat_jeen.biz@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]