โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3464-3361
นายเวนิส ศรีสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
0-3464-3361
นายสุชาติ ประเสริฐลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3464-3361
นางสายสม บุญวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3464-3361
นางสาวสุนิศา เหมือนบัว
ครู
0-3464-3361
นางสาวสุมาภรณ์ เสือทอง
ครู
0-3464-3361
นางสาวอรอุมา ปานะรรม
ครูผู้ช่วย
0-3464-3361
นางสาวแก้วตา แผนสมบูรณ์
ครู
0-3464-3361
นายณัฐวัฒน์ สิริอรุณรัตน์
ครูผู้ช่วย
0-3464-3361

นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองไม้เอื้อย

นายสุชาติ ประเสริฐลาภ
นางสาวสุมาภรณ์ เสือทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย โทรศัพท์: 0-3464-3361 อีเมล์: nmu.kan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุมาภรณ์ เสือทอง โทรศัพท์: 0861124624 อีเมล์: suatong.kk@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ