โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0-3464-3361
นายเวนิส ศรีสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
0-3464-3361
นายสุชาติ ประเสริฐลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3464-3361
นางสายสม บุญวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0-3464-3361
นางสาวสุนิศา เหมือนบัว
ครู
0-3464-3361
นางสาวสุมาภรณ์ เสือทอง
ครู
0-3464-3361
นางสาวอรอุมา ปานะรรม
ครู
0-3464-3361
นางสาวแก้วตา แผนสมบูรณ์
ครู
0-3464-3361
นายณัฐวัฒน์ สิริอรุณรัตน์
ครูผู้ช่วย
0-3464-3361

นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองไม้เอื้อย

นางสาวแก้วตา แผนสมบูรณ์
นางสาวอรอุมา ปานะรรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

183
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์: 0-3464-3361 อีเมล์: nmu.kan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุมาภรณ์ เสือทอง โทรศัพท์: 0861124624 อีเมล์: suatong.kk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]