โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นายเวนิส ศรีสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ
นางเกยูร พฤฑฒิกุล
ครู ชำนาญการ
นางมุกดา ชุ่มบุญชู
ครู ชำนาญการ
นายสุชาติ ประเสริฐลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตนา อุดมการยิ่งยศ
ครู ชำนาญการ
นางสายสม บุญวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนิศา เหมือนบัว
ครู
นางสาวสุพรรณี สุนทรแต
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุมาภรณ์ เสือทอง
ครูผู้ช่วย

นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองไม้เอื้อย

นางเกยูร พฤฑฒิกุล
นางสาวรัตนา อุดมการยิ่งยศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0003
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์: 0-3464-3361 อีเมล์: nmu.kan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุมาภรณ์ เสือทอง โทรศัพท์: 0861124624 อีเมล์: suatong.kk@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ