โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

0-3464-3361
นายเวนิส ศรีสมบูรณ์
ครู ชำนาญการ

0-3464-3361
นางเกยูร พฤฑฒิกุล
ครู ชำนาญการ

0-3464-3361
นางมุกดา ชุ่มบุญชู
ครู ชำนาญการ

0-3464-3361
นายสุชาติ ประเสริฐลาภ
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3464-3361
นางสายสม บุญวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

0-3464-3361
นางสาวสุนิศา เหมือนบัว
ครู

0-3464-3361
นางสาวสุมาภรณ์ เสือทอง
ครูผู้ช่วย

0-3464-3361

นายชัยศักดิ์ คล้ายเจ๊ก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองไม้เอื้อย

นางเกยูร พฤฑฒิกุล
นางมุกดา ชุ่มบุญชู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

67
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์: 0-3464-3361 อีเมล์: nmu.kan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุมาภรณ์ เสือทอง โทรศัพท์: 0861124624 อีเมล์: suatong.kk@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ