โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวลาวัลย์ จีนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-3464-5223
นางสาวพงษ์ลัดดา แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
0-3464-5223
นางสาวสาลินี บุญเทียน
ครูผู้ช่วย
0-3464-5223
นางสุเพ็ญ เล่าเปี่ยม
ครู ชำนาญการ
0-3464-5223
นางวนิดา แสงจันทร์
ครู ชำนาญการ
0-3464-5223
นางณัฎฐนิช จิณแพทย์
ครูผู้ช่วย
0-3464-5223
นางสาวกรวิกา สีปิ่นเป้า
ครูผู้ช่วย
0-3464-5223
นางสาวฐิติรัตน์ กำธรธนกาญจน์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0-3464-5223

นางสาวลาวัลย์ จีนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสาหร่าย

นางวนิดา แสงจันทร์
นางสุเพ็ญ เล่าเปี่ยม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

127
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์: 0-3464-5223 อีเมล์: nongsarai69@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พงษ์ลัดดา แสงจันทร์ โทรศัพท์: 0904374923 อีเมล์: pongladada@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]