โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวลาวัลย์ จีนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0-3464-5223
นางจิราภา จินจารักษ์
ครู ชำนาญการ
0-3464-5223
นางสุเพ็ญ เล่าเปี่ยม
ครู ชำนาญการ
0-3464-5223
นางวนิดา แสงจันทร์
ครู ชำนาญการ
0-3464-5223
นางสาววรรณวิสา แก่นทน
ครูผู้ช่วย
0-3464-5223

นางสาวลาวัลย์ จีนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสาหร่าย

นางสุเพ็ญ เล่าเปี่ยม
นางวนิดา แสงจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

39
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย โทรศัพท์: 0-3464-5223 อีเมล์: nongsarai69@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พงษ์ลัดดา แสงจันทร์ โทรศัพท์: 0904374923 อีเมล์: pongladada@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ