โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวลาวัลย์ จีนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
0860015726
0-3464-5223
นางจิราภา จินจารักษ์
ครู ชำนาญการ

0-3464-5223
นางสุเพ็ญ เล่าเปี่ยม
ครู ชำนาญการ

0-3464-5223
นางวนิดา แสงจันทร์
ครู ชำนาญการ

0-3464-5223
นางสาววรรณวิสา แก่นทน
ครูผู้ช่วย
0813867340
0-3464-5223

นางสาวลาวัลย์ จีนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองสาหร่าย

นางสุเพ็ญ เล่าเปี่ยม
นางจิราภา จินจารักษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

43
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โทรศัพท์: 0-3464-5223 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พงษ์ลัดดา แสงจันทร์ โทรศัพท์: 0904374923 อีเมล์: pongladada@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ