โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ไม่มีกลุ่มสาระ
034-644075
นางเกศสุดา นุ่มพรหม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-644075
นางบุษบา ใจแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-644075
นายวรงค์ วิเศษสิงห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-644075
นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-644075
นางสาววรารักษ์ คงเกราะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-644075
นายสุทัศน์ ถาวรไพบูลยเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-644075
นางสาวอ้อยใจ ธาตุทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-644075
นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-644075
นางสาวมณีรัตน์ ธารพานิช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-644075
นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-644075
ว่าที่ร.ต.ศุภวุฒิ กณะโกมล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-644075
นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-644075
นางทิพย์วัลย์ แก้วพริ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034-644075
นางกนกวรรณ อาสนาสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-644075
นายกฤษณะ วรรณศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034-644075

นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

นายกฤษณะ วรรณศิริ
นางสาวมณีรัตน์ ธารพานิช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

262
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 034-644075 อีเมล์: WIRACH_2006@HOTMAIL.COM
เว็บมาสเตอร์:: นางบุษบา ใจแก้ว โทรศัพท์: 0870700902 อีเมล์: bussaba1308@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]