โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เว็บไซต์วิชาการโรงเรียน
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034540681
นางทิพย์วัลย์ แก้วพริ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
034540681
นางบุษบา ใจแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034540681
นางกนกวรรณ อาสนาสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034540681
นางสาวเกศสุดา พันธ์ศรี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034540681
นายวรงค์ วิเศษสิงห์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034540681
นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034540681
นายกฤษณะ วรรณศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
034540681
นางสาววรารักษ์ คงเกราะ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034540681
นายสุทัศน์ ถาวรไพบูลยเจริญ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034540681
นางสาวอ้อยใจ ธาตุทอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034540681
นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034540681
นางสาวมณีรัตน์ ธารพานิช
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034540681
นางสาวณิชากร สมบูรณ์นิลโพธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034540681
นางสาวศรัญญา มีฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034540681
ว่าที่ร.ต.ศุภวุฒิ กณะโกมล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034540681

นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

นายวรงค์ วิเศษสิงห์
นางสาวมณีรัตน์ ธารพานิช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,093
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 034540681 อีเมล์: School@nongtakya.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางบุษบา ใจแก้ว โทรศัพท์: 0870700902 อีเมล์: bussaba1308@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]