โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
034-644075
นางบุษบา ใจแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-644075
นายวีรพล มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-644075
นางจินตนา หนูอินทร์
ครู
034-644075
นางทิพย์วัลย์ แก้วพริ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-644075
นางกนกวรรณ อาสนาสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
034-644075
นายวรงค์ วิเศษสิงห์
ครู
034-644075
นางสาววราภรณ์ อ่อนน้อย
ครู
034-644075
นางบุษบา โรจน์เจริญชัย
ครูผู้ช่วย
034-644075
นางเกศสุดา นุ่มพรหม
ครู ชำนาญการ
034-644075
นายกฤษณะ วรรณศิริ
ครู
034-644075

นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
นายวีรพล มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

นายวรงค์ วิเศษสิงห์
นางจินตนา หนูอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 034-644075 อีเมล์: WIRACH_2006@HOTMAIL.COM
เว็บมาสเตอร์:: นางบุษบา ใจแก้ว โทรศัพท์: 0870700902 อีเมล์: bussaba1308@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]