โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวีรพล มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางจินตนา หนูอินทร์
ครู
นางทิพย์วัลย์ แก้วพริ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางมนทิรา มะม่วงชุม
ครู ชำนาญการ
นางบุษบา ใจแก้ว
ครู ชำนาญการ
นายนิวิทย์ พวงทอง
ครู ชำนาญการ
นางกนกวรรณ อาสนาสุวรรณ
ครู ชำนาญการ
นายวรงค์ วิเศษสิงห์
ครู
นางบุษบา โรจน์เจริญชัย
ครูผู้ช่วย
นายพงษ์ศักดิ์ ขวัญมา
ครูผู้ช่วย


ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
นายวีรพล มณีพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

นางทิพย์วัลย์ แก้วพริ้ง
นางกนกวรรณ อาสนาสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0001
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 034-644075 อีเมล์: WIRACH_2006@HOTMAIL.COM
เว็บมาสเตอร์:: นางจินตนา หนูอินทร์ โทรศัพท์: 0894075021 อีเมล์: jinny063@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ