โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสุรชาติ หอมละม้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0
นางสาวสุชานรี มุ่งมาต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0
นายฉลาด อิงควระ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0
นางวิรัชญา อุยานันท์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
0
นางสาวปัญญภัสส์ เตชะกฤตธีรพงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0
นางสาวสิริกานต์ จิตรพรม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
0
นางสาวนิสา คำขัน
ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0
นางสาวกรกนก กาฬภักดี
ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
0
นางสาวอทิญา มะหิงษา
ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0
นางสาวดุจดาว แตงโสภา
ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
0
นายอรรถพล สวนมะม่วง
ครูผู้ช่วย ปฏิบัติการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
0
นายเอนก พิมพขันธ์
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : -
0
นายวันชัย ปวกหาร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
0
นางสาวน้ำผึ้ง หอมละม้าย
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0
นางสาวอุษณีย์ บินอับดุลลา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
0
นางสาวณิชมน ใจมั่น
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
0

นายสุรชาติ หอมละม้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอิงพิง

นางสาวสิริกานต์ จิตรพรม
นายฉลาด อิงควระ

Facebook โรงเรียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,550
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0 อีเมล์: ingpingschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันชัย ปวกหาร โทรศัพท์: 0857401083 อีเมล์: kero.wanchai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]