โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋า
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
035575191
นายราเชนทร์ ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางสาวกัญญา จันทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นายณัชพล กาฬภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
035575191
นางธนัชชา กาฬภักดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นายมนัส อ่อนสำลี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางประสาร แววพหูสูต
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางปิยะมาศ ดวงแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางสาวษิชณาก์ สว่างพื้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางสมหมาย ศรีสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางสุนันทา พันธุมิตร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางสาวอโณทัย กิตติธรรมการณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางสาวศศิร์ภร เกาะแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางสาวศรีวิภา พูลเพิ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางสาวเบญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191

นางจันทร์อุไร นิ่มเป๋า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อกรุวิทยา
นายราเชนทร์ ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อกรุวิทยา

นายณัชพล กาฬภักดี
นางสุนันทา พันธุมิตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

891
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035575191 อีเมล์: bokruwittaya@borkruwittaya.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ณัชพล กาฬภักดี โทรศัพท์: 0898369323 อีเมล์: bknatchaphon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]