โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ่อกรุวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายราเชนทร์ ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
035575191
นางธนัชชา กาฬภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
035575191
นายปกรณ์สิทธิ์ อุ่นทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
035575191
นายมนัส อ่อนสำลี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
035575191
นางสาวกัญญา จันทรา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นายณัชพล กาฬภักดี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
035575191
นางสุนันทา พันธุมิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
035575191
นางสาวอโณทัย เพ็งรักษ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
035575191
นางสาวษิชณาก์ สว่างพื้น
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางสมหมาย ศรีสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191
นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
035575191
นางสาวศศิร์ภร เกาะแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
035575191
นางสาวเบญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
035575191
นางสาวศรีวิภา พูลเพิ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
035575191


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อกรุวิทยา
นายราเชนทร์ ทิพเนตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อกรุวิทยา

นางสาวนันทิยา เอกคณาปราชญ์
นางสาวเบญจมาศ รุ่งโรจน์ธีระ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ่อกรุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 035575191 อีเมล์: bokruwittaya@borkruwittaya.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ณัชพล กาฬภักดี โทรศัพท์: 0898369323 อีเมล์: bknatchaphon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]