โรงเรียนดอนคาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดอนคาวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายนพคุณ นวมพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายตรงกิจ สุขเหลือ
ครูผู้ช่วย
35421222
นางภัทรดา กองแก้ว
ครู ชำนาญการ
35421222
นายวินัย ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู ชำนาญการ
35421222
นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางอารีย์ สุภาพวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง
ครู
35421222
นางรัศมี พิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายสุรินทร์ ธนูรเวท
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางบังอร โชระเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายคมสัน โชระเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางปรารถนา เที่ยงธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นายรัตนะ พวงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางพิชชา ศรีสุข
ครู ชำนาญการ
35421222
นางจันทร์เพ็ญ โยธาฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
35421222
นางวิบุลย์ ปานบุญ
ครู ชำนาญการ
35421222
นายมณเฑียร เรียบเรียง
ครู ชำนาญการ
35421222
นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์
ครู
35421222
นายวิริยะ ชูวงศ์วาลย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
35421222
นายศุภมิตร เหมือนจันทร์
ครูผู้ช่วย
35421222
นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์
ครู
35421222
นายอรุณ หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
35421222
นางสาวจรีพร วังคีรี
ครูผู้ช่วย
35421222

นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา
นายนพคุณ นวมพันธ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา

นางตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์
นางรัศมี พิมพ์พงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

516
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 35421222 อีเมล์: donkha_webmaster@hotmai
เว็บมาสเตอร์:: สุรสิทธิ์ ตันทอง โทรศัพท์: 035421111 อีเมล์: iex0223@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]