โรงเรียนดอนคาวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนดอนคาวิทยา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นางอารีย์ สุภาพวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นางรัศมี พิมพ์พงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นายสุรินทร์ ธนูรเวท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นางบังอร โชระเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นายคมสัน โชระเวก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
35421222
นางตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
35421222
นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นางปรารถนา เที่ยงธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
35421222
นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นายรัตนะ พวงแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นางภัทรดา กองแก้ว
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นายวินัย ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นางพิชชา ศรีสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นางวิบุลย์ ปานบุญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นายมณเฑียร เรียบเรียง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นายศุภมิตร เหมือนจันทร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นายอรุณ หงษ์ทอง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222
นายตรงกิจ สุขเหลือ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
35421222
นางสาวจรีพร วังคีรี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
35421222
นายวิริยะ ชูวงศ์วาลย์
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ :
35421222

นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนคาวิทยา

นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์
นายสุรินทร์ ธนูรเวท

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

843
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนคาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 35421222 อีเมล์: donkha_webmaster@hotmai
เว็บมาสเตอร์:: สุรสิทธิ์ ตันทอง โทรศัพท์: 035421111 อีเมล์: iex0223@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]