โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายชาญกิจ ผูกพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-300680
นางสายฝน สุวรรณทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-300680
นางชโลทร ทูลยอดพันธุ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-300680
นางจิรวรรณ พรมมา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-300680
นางสาวธิดารัตน์ ไกรศรีแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-300680
นายเอกลักษณ์ ทองกวด
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-300680
นางสาวกุลวดี หอมทวนลม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-300680
นางสาวศิริพร ปิงสุแสน
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-300680
นางสาวณัฏฐธิดา แก้วประเสริฐ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
034-300680
นางสาวรัตติยา สว่างตา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-300680
นางสาวภัทรา สุกก่ำ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-300680

นายชาญกิจ ผูกพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดใหม่ห้วยลึก

นางสายฝน สุวรรณทอง
นางสาวธิดารัตน์ ไกรศรีแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,634
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-300680 อีเมล์: watmai2007@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิรวรรณ พรมมา โทรศัพท์: 0830082176 อีเมล์: ji_rawan21@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]