โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสัมฤทธ โคเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
0895481999
034-286387
นายประชุม ปัญจเมธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0895380464
034-286387
นางมาลัย ปัญจเมธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871689974
034-286387
นายสงวน ผิวงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
0851987008
034-286387
นางจีระวรรณ สุกก่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
0813028280
034-286387
นายประภากร ใช้เทียมวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
0871693086
034-286387
นางสาวลออง กาญจนนฤนาท
ครู (อัตราจ้าง)

034-286387
นางสาวปรียาภรณ์ บุมี
ครู (อัตราจ้าง)

034-286387
นายเรีอง ชิงชู
นักการภารโรง

034-286387

นายสัมฤทธ โคเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่ต้นสำโรง

นายประภากร ใช้เทียมวงษ์
นางมาลัย ปัญจเมธี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

37
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-286387 อีเมล์: brt2525@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประชุม ปัญจเมธี โทรศัพท์: 0895380464 อีเมล์: brt2525@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ