โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสัมฤทธ โคเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-286387
นางมาลัย ปัญจเมธี
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-286387
นายสงวน ผิวงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-286387
นางจีระวรรณ สุกก่ำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-286387
นายประภากร ใช้เทียมวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-286387
นายปริญญา นุชเล็ก
ครู
034-286387
นางสาวพลอยปภัส ศรีธรรมากรกุล
ครู (อัตราจ้าง)
034-286387
นายเรีอง ชิงชู
นักการภารโรง
034-286387

นายสัมฤทธ โคเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไร่ต้นสำโรง

นางจีระวรรณ สุกก่ำ
นายปริญญา นุชเล็ก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

8
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง โทรศัพท์: 034-286387 อีเมล์: brt2525@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประชุม ปัญจเมธี โทรศัพท์: 0895380464 อีเมล์: brt2525@yahoo.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ