โรงเรียนวัดหว้าเอน


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหว้าเอน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกิติศักดิ์ วจีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
034-377855
นางเมธาวี รุ่มสวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-377855
นางปลิดา ศรีสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-377855
นายจำรูญ วงศ์ประภาศรี
ครู ชำนาญการ
034-377855
นายสำเริง บุญศรีงาม
ครู ชำนาญการ
034-377855
นายดานัย ผลวงษ์
นักการภารโรง
034-377855

นายกิติศักดิ์ วจีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหว้าเอน

นางเมธาวี รุ่มสวย
นางปลิดา ศรีสง่า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหว้าเอน โทรศัพท์: 034-377855 อีเมล์: sch037@esanpt1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสำเริง บุญศรีงาม โทรศัพท์: 0871596188 อีเมล์: samrerngb504@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ