โรงเรียนวัดหว้าเอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดหว้าเอน
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกิติศักดิ์ วจีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
034-377855
นางปลิดา ศรีสง่า
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-377855
นายจำรูญ วงศ์ประภาศรี
ครู ชำนาญการ
034-377855
นายสำเริง บุญศรีงาม
ครู ชำนาญการ
034-377855
นายดานัย ผลวงษ์
นักการภารโรง
034-377855

นายกิติศักดิ์ วจีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหว้าเอน

นายจำรูญ วงศ์ประภาศรี
นายสำเริง บุญศรีงาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

192
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหว้าเอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-377855 อีเมล์: sch037@esanpt1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสำเริง บุญศรีงาม โทรศัพท์: 0871596188 อีเมล์: samrerngb504@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]