โรงเรียนวัดทัพยายท้าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดทัพยายท้าว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางจรัส ทองนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-261672
นายศุภชัย จันทร์หอม
ช่างไม้ชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-261672
นางจำเนียร เล็กสุมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-261672
นางนิตยา ป้องกัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-261672
นายวิรัตน์ บรรพตสิทธากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-261672
นางประสิทธิ์พร ดรุณไกรศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-261672
นายณัฐพล เกิดแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-261672
นางมณฑนกร เจริญรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-261672

นางจรัส ทองนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทัพยายท้าว

นายวิรัตน์ บรรพตสิทธากุล
นายณัฐพล เกิดแจ้ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

981
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดทัพยายท้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-261672 อีเมล์: jrtn1705@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Jaras Thongnual โทรศัพท์: 0871048734 อีเมล์: jrtn1705@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]