โรงเรียนวัดทัพยายท้าว


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดทัพยายท้าว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางจรัส ทองนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-261672
นางจำเนียร เล็กสุมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-261672
นางนิตยา ป้องกัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-261672
นางประสิทธิ์พร ดรุณไกรศร
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-261672
นายณัฐพล เกิดแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-261672
นางลภาพรรณ สิงห์ราชา
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-261672
นายวิรัตน์ บรรพตสิทธากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-261672
นางมณฑนกร เจริญรักษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-261672

นางจรัส ทองนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดทัพยายท้าว

นางนิตยา ป้องกัน
นายณัฐพล เกิดแจ้ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดทัพยายท้าว โทรศัพท์: 034-261672 อีเมล์: nat249976@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: natapon Kerdchang โทรศัพท์: 0814224338 อีเมล์: nat249976@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ