โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-306073
นางนงนารถ รอดทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-306073
นางมาลินี เข็มแข็งปรีชานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-306073
นางสุนีรัตน์ เหลืองสุดใจชื้น
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-306073
นางศรินทิพย์ เมืองนก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-306073
นางดวงจิตร์ ศิลประเสริฐ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-306073
นางธีร์สุดา เมืองบ้านกวย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-306073
นางสาวเพียงหทัย จันทร์สว่างกูล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-306073
นายเอกอมร สกุลวรรณวงศ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-306073
นางรัชวรรณ บุญศรีอุดมสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-306073
นางสาวยุคนธ์ ปั้นอินทร์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-306073
นายณัฐวัฒน์ วชิรโชติพันธ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-306073
นายธงชัย บำรุงรัฐ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-306073
นางสาวขวัญเรือน นาคใหญ่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-306073
นางสาวนภสร ยศราวาส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-306073
นางจินดาขวัญ ถิ่นวงษ์แดง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-306073
นางสาวนัยน์ปพร แก้วจีราสิน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-306073
นางสาวปิยนุช แสนโสม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-306073
นายประสาร ทินวงค์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-306073
นายสมเจตน์ สุดฟุ้ง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-306073
นางสาวศาสตรี สามกองงาม
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-306073

นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพระประโทณเจดีย์

นางสาวยุคนธ์ ปั้นอินทร์
นางนงนารถ รอดทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,996
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-306073 อีเมล์: w.ppt.scool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกอมร สกุลวรรณวงศ์ โทรศัพท์: 0840167882 อีเมล์: joi_little2002@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]