โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านลำท่าโพ
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายวิรัช อิสริยอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034205240
034-205240
นางวันวิสาข์ ทรัพย์มั่น
ครู
0906291606
034-205240
นายอำนาจ สุริยาวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034205240
034-205240
นายบุญเลิศ ขวัญนงค์รัก
ครู ชำนาญการ
0872944899
034-205240
นางวิลาพร บุณยายน
ครู ชำนาญการพิเศษ
0852629030
034-205240
นางสาวจุฑาทิพย์ แตงจั่น
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0945497281
034-205240
นางสาวขวัญเรือน เดชเพิ่ม
ผู้ช่วยครู
0870962430
034-205240
นางสาวสำลี นิยะมะ
ครู ชำนาญการ
034205240
034-205240

นายวิรัช อิสริยอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลำท่าโพ

นางวิลาพร บุณยายน
นางสาวสำลี นิยะมะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลำท่าโพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-205240 อีเมล์: esanpt0011@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวิลาพร บุณยายน โทรศัพท์: 0852629030 อีเมล์: blackbaron@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ