โรงเรียนวัดตาก้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดตาก้อง
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายบุญชัย เกรียงบูรณนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-974131
นายประกอบ โพธิ์ทองคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-974131
นางผ่องศรี ชิงดวง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-974131
นายปรีชา อินบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-974131
นางพวงเพชร พิบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-974131
นางศศินันท์ จิรัตนานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-974131
นางบุญทรัพย์ ซาอุรัมย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-974131
นางแววตา กิจจาภินันท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-974131
นางวารี ศรีนราวัฒน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-974131
นางกัลยาณี เบญจวรรณ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-974131
นายศรายุทธ ศรีคงอยู่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-974131
นางพรพิรุณ แก้วทองประคำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-974131
นางสาวภัทธาดา แหยมทองดี
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-974131
นางสาวชญานุช แก้วสุภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-974131
นางสาวขวัญข้าว คล้อยอรุณ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-974131
นางสาวปาจารีย์ ริ้วทองชุ่ม
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-974131
นายวีรพงษ์ ภาษามณตรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-974131
นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสิงห์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-974131
นางศิริอนงค์ นัดไทยสงค์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-974131
นางสาวสุพรรษา สระทองแอ่น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-974131
นางสาวนุชนาถ องคศาสตร์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-974131
นางสาววนิดา มะลิพันธ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-974131
นางสาววิมลรัตน์ บรรจงช่วย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-974131
นางสาวจุฑาทิพย์ แตงจั่น
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-974131

นายบุญชัย เกรียงบูรณนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาก้อง

นายปรีชา อินบัว
นายศรายุทธ ศรีคงอยู่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,224
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาก้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-974131 อีเมล์: takongsch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรพงษ์ ภาษามณตรี โทรศัพท์: 0819916198 อีเมล์: makoto-03@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]