โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวสุภา ติลบาล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-944534
นางอำไพ ตรีเดชา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-944534
นางเสาวภา ตนเจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-944534
นางจำรัส จาคีไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-944534
นางเย็นฤทัย วีรชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-944534
นางสาวปรางค์ทิพย์ เกียรติสำรอง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-944534
นายกฤษดา คำกองแก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-944534
นางสาวหทัยชนก ฉิมพุก
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-944534
นายวชิรพงศ์ ชูเลิศ
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-944534


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฎร์วราราม

นางเสาวภา ตนเจริญสุข
นางจำรัส จาคีไพบูลย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

975
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-944534 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วชิรพงศ์ ชูเลิศ โทรศัพท์: 0929655568 อีเมล์: wp2482wr@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]