โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
034-944534
นายปัญญา มีศรีสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-944534
นางเสาวภา ตนเจริญสุข
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-944534
นางจำรัส จาคีไพบูลย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-944534
นางเย็นฤทัย วีรชาติ
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-944534
นางสาวปรางค์ทิพย์ เกียรติสำรอง
ครู
034-944534
นางสาวสุภา ติลบาล
ครู (อัตราจ้าง)
034-944534
นายวชิรพงศ์ ชูเลิศ
ครูธุรการ
034-944534
นางสาววลัยกานต์ สิมาเลาเต่า
ครู (อัตราจ้าง)
034-944534

นายสมบูรณ์ มนตรีดิลก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฎร์วราราม

นางเสาวภา ตนเจริญสุข
นางเย็นฤทัย วีรชาติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-944534 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วชิรพงศ์ ชูเลิศ โทรศัพท์: 0929655568 อีเมล์: wp2482wr@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ