โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสมศรี จำนงค์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
08-9209-9413
นายสรไกร แก้วชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-9209-9413
นางทิพย์วัลย์ พงศ์พิริยะจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
08-9209-9413
นายศักดิ์ชัย แสนโอฬาร
ครู ชำนาญการ
08-9209-9413
นางสาวศิรินทิพย์ บุญอินเขียว
ครูผู้ช่วย
08-9209-9413
นางสาวศิริวรรณ ทรัพย์จิรานนท์
ครูผู้ช่วย
08-9209-9413
นางสาวพิชญ์สินี จิตต์ว่องไว
ครู
08-9209-9413

นางสมศรี จำนงค์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองพงเล็ก

นายสรไกร แก้วชัยภูมิ
นางสาวพิชญ์สินี จิตต์ว่องไว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก โทรศัพท์: 08-9209-9413 อีเมล์: esanpt0077@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสรไกร แก้วชัยภูมิ โทรศัพท์: 0909922559 อีเมล์: kaewchaiphum@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ