โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายศักดิ์ชัย แสนโอฬาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
09-234-26239
นางสาวศิรินทิพย์ บุญอินเขียว
ครู
09-234-26239
นายสรไกร แก้วชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ
09-234-26239
นางทิพย์วัลย์ พงศ์พิริยะจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
09-234-26239
นางลักษณา เวียนทอง
ครูผู้ช่วย
09-234-26239
นางสาวพิชญ์สินี จิตต์ว่องไว
ครู
09-234-26239

นายศักดิ์ชัย แสนโอฬาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองพงเล็ก

นายสรไกร แก้วชัยภูมิ
นางสาวศิรินทิพย์ บุญอินเขียว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก โทรศัพท์: 09-234-26239 อีเมล์: esanpt0077@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสรไกร แก้วชัยภูมิ โทรศัพท์: 0909922559 อีเมล์: kaewchaiphum@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ