โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา


ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านแหลมกะเจา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายเอนก อัคคีเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
034-381118
นางราตรี รุ่งทวีชัย
ครู เชี่ยวชาญ
034-381118
นางสาวนิภา ศรีสุวรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381118
นางสุชิน ฮวบบางยาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
034-381118
นายสมศักดิ์ สามกองงาม
ครู ชำนาญการ
034-381118
นางสาววารี กลัดแก้ว
ครู
034-381118
นางสาวสุนทรี ทองธานี
ครู
034-381118

นายเอนก อัคคีเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแหลมกะเจา

นางสาวสุนทรี ทองธานี
นางสุชิน ฮวบบางยาง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

40
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา โทรศัพท์: 034-381118 อีเมล์: sch119@esanpt1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สมศักดิ์ สามกองงาม โทรศัพท์: 0866639386 อีเมล์: sakkongngam@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ