โรงเรียนวัดเลาเต่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเลาเต่า
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายกฤษณะ ผัดกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-965814
นางสาวอำภาพร ทองร่อย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-965814
นางกมลทิพย์ กิจจาวรากร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-965814
นางสาวนวลจันทร์ บุณยะมาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-965814
นางรัชนี ชีวะโต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-965814
นางศรีศิรินทร์ ธรรมกร่าง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-965814
นางถนอม ศรีสวัสดิ์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-965814
นางสมใจ แก้วเกตุ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-965814
นางสาวคนึง ทองตะโก
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-965814
นางสาวสุกัญญา กิมพิทักษ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-965814

นายกฤษณะ ผัดกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเลาเต่า

นางถนอม ศรีสวัสดิ์
นางศรีศิรินทร์ ธรรมกร่าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

923
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเลาเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-965814 อีเมล์: laotaoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุกัญญา กิมพิทักษ์ โทรศัพท์: 0865218001 อีเมล์: sukanyaschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]