โรงเรียนวัดกกตาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดกกตาล
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายอุบล กิ่งนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-338810
นายถนอม ช่วยคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-338810
นางสาวพิมล พินิจ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-338810
นางนงลักษณ์ ช่วยคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-338810
นางเพ็ญจันทร์ ปั้นประดับ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-338810
นางศรัญญา สิทธิกูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-338810
นางสาวกรวี เชาวน์สกุล
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-338810
นางสาวฐิตินันท์ น้อยทิม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-338810
นางสาววีรวรรณ คงพากเพียร
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-338810
นางสาวมะลิวัลย์ กาศเกษม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-338810
นางสาวสุกัญญา เกตุแก้ว
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-338810

นายอุบล กิ่งนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกกตาล

นางศรัญญา สิทธิกูล
นางเพ็ญจันทร์ ปั้นประดับ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,493
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกกตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-338810 อีเมล์: komtawan2499@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอุบล กิ่งนอก โทรศัพท์: 034338810 อีเมล์: watkoktanschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]