โรงเรียนวัดตุ๊กตา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดตุ๊กตา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-331106
นายบล เสียงเสนาะ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-331106
นางผ่องศรี สิรสุนทร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-331106
นางวรรณา พลอยอ่อง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-331106
นางสุมาลี เดชกำแหง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-331106
นางสาวนิภารัตน์ สมรูป
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-331106
นางสาวภคพร อ่อนศิริ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-331106
นางสาวธรกฤตา พุ่มเพชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-331106
นางสาวแพรวพรรณ รัดถาดา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-331106
นางสาวรัตน์สุดา ใจซื่อ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-331106
นางสาวศศิพิมพ์ เชื้ออ่ำ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-331106
นายเอกชัย รอดบำรุง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-331106
นางสาวน้ำฝน พรประสิทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-331106
นางสาวสุภาวดี ชูราศรี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-331106
นายธัญญะรัตน์ แสงมาลา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-331106
นางดรุณี ยังเจริญพร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-331106
นายธีรพงศ์ อรนันต์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-331106
นางสาวชนัญชิดา อัตตะกีรติ
เจ้าพนักงานธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-331106

นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตุ๊กตา

นางสาวแพรวพรรณ รัดถาดา
นางสุมาลี เดชกำแหง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,935
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตุ๊กตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-331106 อีเมล์: wattukta@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณา พลอยอ่อง โทรศัพท์: 0816972395 อีเมล์: wanna55@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]