โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางเจิม เส็งสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
094-5511231
นางวันเพ็ญ ช่อทับทิม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
094-5511231
นางศิลา บุญรุ่งเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
094-5511231
นางสาวสมพิศ พูนเพิ่มพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
094-5511231
นางสาวเสาวภาพรรณ บุญชู
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
094-5511231
นางสาวอัญชลี ศานติกรวาณิชย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
094-5511231
นางสาวสายรุ้ง แก่นสวาท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
094-5511231
นางสาวสุวรรณา รอดหลัก
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
094-5511231
นางสาวประกายเพชร ผ่องใส
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
094-5511231
นางสาวศรัณย์ธร นุชชาดี
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
094-5511231
นายสุชาติ งามขำ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
094-5511231


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ่อตะกั่ว

นางศิลา บุญรุ่งเรือง
นางสาวสมพิศ พูนเพิ่มพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,806
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 094-5511231 อีเมล์: watbotakua@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี ศานติกรวาณิชย์ โทรศัพท์: 0810152544 อีเมล์: san_auns@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]