โรงเรียนบ้านลานแหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านลานแหลม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-965613
นางนารีรัตน์ ศรีพิพัฒน์พรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-965613
นางนิชาภา สอนทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-965613
นายประพันธ์ ศรีพิพัฒน์พรกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-965613
นางสาวรติกร พุฒิประภา
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-965613
นางสาวสิริหทัย คตหอย
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-965613
นางสาวสิริพร ศรีจงใจ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-965613
นายกมล ศรนุวัตร
ช่างปูนชั้น 2
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-965613
นางสาวศิริรัตน์ อินทรชูกุล
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-965613
นางสาวสาวิตรี โพธิ์ทองนาค
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-965613

นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลานแหลม

นางสาวรติกร พุฒิประภา
นายประพันธ์ ศรีพิพัฒน์พรกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,064
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-965613 อีเมล์: banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ ชัยภูมิ โทรศัพท์: 0871254165 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]