โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-900006
นางนงลักษณ์ ศรีชูเปี่ยม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-900006
นางสาวเพียงดาว ศรีแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-900006
นายสุรเชษฐ์ ปารีพันธ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-900006
นางสาวสมปอง ด่านปาน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-900006
นางสาวกษมาพร ชาวบางพรม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-900006
นางสาวสุดารัตน์ ดังตราชู
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-900006
นางสาวสิริยุคล บวร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-900006
นางกรรณิการ์ แป้นกลม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-900006
นางสาวจิราวรรณ รอดสำราญ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-900006
นางสาวนิตยา ทองโสภา
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-900006
นายเสวก ขวัญเมือง
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-900006
นายประเสริฐ บุญสุข
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-900006

นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเวฬุวนาราม

นายสุรเชษฐ์ ปารีพันธ์
นางนงลักษณ์ ศรีชูเปี่ยม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900006 อีเมล์: Watwayruwanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประเสริฐ บุญสุข โทรศัพท์: 034109932 อีเมล์: watwayruwanarumschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]