โรงเรียนวัดบางปลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบางปลา
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034994717
นางฐิติยา เต้าสูงเนิน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034994717
นางเปรมทิพย์ ลิ้มทวีส่ง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034994717
นายชวนากร กลั่นบุศย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034994717
นางสาวสุนิตยา ศรีรักยิ้ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034994717
นางจรรยา ธรรมเจริญ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034994717
นายพนสณฑ์ ยรรยง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034994717
นายนิเวช เถาเปียง
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034994717
นางสาวสุภารัตน์ ยั่งยืน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034994717
นายประภาส ธีระพาพงษ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034994717
นางสาวมนต์นิษฐา ถานี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034994717
นางสาวชัชรี แผ้วสวัสดิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034994717
นางสาวพัชรา บุญแสงสี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034994717
นางสาวพัชรี ประสิทธินาวา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034994717
นางสาวสิณี น้ำใจตรง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034994717
นางปัทมา เสรีเผ่าวงษ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034994717
นางสาวชาริณี เมฆสง่า
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : -
034994717
นางสุทัด ศรีรักยิ้ม
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034994717
นางสาวนฤมล ซิ้มประสิทธิ์
ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034994717
นางสาวสุภาพร นิลจินดา
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034994717

นายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางปลา

นายพนสณฑ์ ยรรยง
นางฐิติยา เต้าสูงเนิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,878
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034994717 อีเมล์: bangpla2553@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พนสณฑ์ ยรรยง โทรศัพท์: 034994717 อีเมล์: bangpla2553@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]