โรงเรียนคลองบางกระทึก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนคลองบางกระทึก
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายจักรกฤษ ดอนงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-900045
นางพัชณี เกิดมณี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-900045
นางดรุณี บุญมาก
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-900045
นางอัจฉรา โบสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-900045
นางสาวปราณี วุฒิโตกุล
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-900045
นายสมพงษ์ จินดารุ่งเรืองรัตน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
034-900045
นางวนิดา ศรีสุข
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
034-900045
นางสาวประภาพร รักษากุมาร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
034-900045
นายจิรวุฒิ อริยวัฒน์วงศ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
034-900045
นางสาวสุภาพร มณีโชติ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
034-900045
นายไพบูลย์ ยิ้มอยู่
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-900045
นายณัฏฐาปกรณ์ จรนนท์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-900045
นางสาวศศิมาภรณ์ กันมา
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
034-900045
นางสาววาสนา นาคนุช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-900045
นายไพบูลย์ สังข์แก้ว
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
034-900045
นางสาวปวีณา ยาเณร
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
034-900045
นางสาววิมล หมั่นมี
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
034-900045
นายบุญชู อานอาชา
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : -
034-900045

นายจักรกฤษ ดอนงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองบางกระทึก

นางพัชณี เกิดมณี
นางวนิดา ศรีสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,846
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองบางกระทึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900045 อีเมล์: kbschool84@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชณี เกิดมณี โทรศัพท์: 08-9821-5251 อีเมล์: patchanee_toy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]